Nieuw Kandidaat lid   
   
Rugby Club Bulldogs Almere            
E-mailadres ledenadministratie : ledenadministratie@rcbulldogs.nl   Bankrelatie : ING
Telefoonnummer ledenadministratie (Frans Buskens) : 06-34452800   Rekeningnummer : NL58INGB0006257998
Website : http://www.rcbulldogs.nl        

Achternaam   
Tussenvoegsel   
Voornaam   
Meisjesnaam (indien van toepassing)   
Tussenvoegsel (V)   
Voorletters   
Geslacht   
Geboortedatum     
Email     
Straat   
Huis nummer           Huis nummer Toevoeging
Plaats   
Postcode   
Land   
Is al een inwonend familielid, lid van de club zo ja wie   
Telefoonnummer   
Mobiel   
Mobile (father)   
Mobile (mother)   
Incasso   
IBAN/BIC    /
Photo
Het bestand (foto) als JPG/JPEG of PNG zijn. Kleiner dan 2MB
.
Verhouding breedte/hoogte 2:3 tot 5:4. Andere verhouding (ratio's) wordt geweigerd.
Het bestand (foto),het formaat dient minimaal 300 bij 400 pixels te zijn. Te groot wordt geweigerd. Kleine afwijkingen worden geaccepteerd.
Categorie 
Alleen invullen indien jeugdspeler < 18 jaar:   
Naam wettelijke vertegenwoordiger   
Telefoon wettelijke vertegenwoordiger   
E-mail wettelijke vertegenwoordiger   

Na inschrijving ontvangt u per e-mail de statuten alsmede het huishoudelijk reglement van de vereniging. Zonder tegenbericht gaat u stilzwijgend akkoord met de inhoud hiervan.

Opzegging dient schriftelijk of per e-mail (ledenadministratie@rcbulldogs.nl) te geschieden uiterlijk één kalendermaand voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar (dus vóór 31 mei van het desbetreffende kalenderjaar).