Nieuw Kandidaat lid   
   

Inschrijfformulier Rugby Nederland Supporter


Middels onderstaand formulier geeft u aan Rugby Nederland Supporter te willen worden. Het lidmaatschap bedraagt € 20,00 per jaar en u geeft hierbij toestemming dit bedrag af te schrijven van uw banknummer.
De eerste keer wordt het bedrag in de maand van aanmelding geïncasseerd en daarna jaarlijks in de maand augustus.
Uw lidmaatschap wordt automatisch jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan vóór 1 juni via info@rugby.nl.
Achternaam   
Tussenvoegsel   
Voornaam   
Voorletters   
Geslacht   
Geboortedatum     
Email     
Straat   
Huis nummer           Huis nummer Toevoeging
Plaats   
Postcode   
Land   
Telefoonnummer   
Mobiel   
Incasso   
IBAN/BIC    /
Lidmaatschap type 
Hartelijk dank voor uw inschrijving als Rugby Nederland Supporter. U ontvangt via e-mail een bevestiging van uw inschrijving.

Met ovale groet,
Rugby Nederland