Nieuw Kandidaat lid   
   
Rugby Club Zwolle            
E-mailadres ledenadministratie : info@rugbyzwolle.nl   Bankrelatie : RABO
Telefoonnummer ledenadministratie (Daan van Rooijen) : 06-22870911   Rekeningnummer : NL08RABO0119706059
Website : http://www.rugbyzwolle.nl        

Achternaam   
Tussenvoegsel   
Voornaam   
Meisjesnaam (indien van toepassing)   
Tussenvoegsel (V)   
Voorletters   
Geslacht   
Geboortedatum     
Email     
Straat   
Huis nummer           Huis nummer Toevoeging
Plaats   
Postcode   
Land   
Is al een inwonend familielid, lid van de club zo ja wie   
Telefoonnummer   
Mobiel   
Mobiel (vader)   
Mobiel (moeder)   
Photo
Het bestand (foto) als JPG/JPEG of PNG zijn. Kleiner dan 2MB
.
Verhouding breedte/hoogte 2:3 tot 5:4. Andere verhouding (ratio's) wordt geweigerd.
Het bestand (foto),het formaat dient minimaal 300 bij 400 pixels te zijn. Te groot wordt geweigerd. Kleine afwijkingen worden geaccepteerd.
Betaling contributie door derden (Gemeente/Jeugdsportfonds etc.) 
Soort lidmaatschap 
Geboorteland 
Alleen invullen indien jeugdspeler < 18 jaar:   
Naam wettelijke vertegenwoordiger   
Telefoon wettelijke vertegenwoordiger   
E-mail wettelijke vertegenwoordiger   
___________________________   
Bij ondertekening bevestig ik per jaar de contributie te betalen   
tot het moment ik schriftelijk per email mijn lidmaatschap opzeg 
Indien Nee. Dan neem ik contact op met de penningmeester 
Aldus getekend (naam, plaats en datum) 
Shirtmaat   
Broekmaat   
Schoenmaat   
Toestemming voor verwerking van persoonsgegevens 

Na inschrijving ontvangt u per e-mail een definitieve bevestiging van je inschrijving met meer informatie over de club, de contributiebetaling en de gedragsregels van de Rugby Bond. Zonder tegenbericht gaat u stilzwijgend akkoord met de inhoud hiervan.

Opzegging dient schriftelijk of per e-mail (info@rugbyzwolle.nl) te geschieden uiterlijk één kalendermaand voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar (dus vóór 31 mei van het desbetreffende kalenderjaar).