Nieuw Kandidaat lid   
   
Achternaam   
Tussenvoegsel   
Voornaam   
Meisjesnaam (indien van toepassing)   
Tussenvoegsel (V)   
Voorletters   
Geslacht   
Geboortedatum     
Email     
Straat   
Huis nummer           Huis nummer Toevoeging
Plaats   
Postcode   
Land   
Zijn er al andere leden lid in de familie ?   
Telefoonnummer   
Mobiel   
Mobiel (vader)   
Mobiel (moeder)   
Incasso   
IBAN/BIC    /
Toestemming verwerking persoonsgegevens (zie privacy policy) 
Toestemming ouder/verzorger   
Soort lidmaatschap